دسته بندی : مطالب سایت
نوشته شده در : ۴ خرداد ۱۳۹۷

سالروز آزادسازی و فتح خرمشهر که مصادف با روز سوم خردادماه است و از سال ۱۳۶۱ به بعد تا به امروز گرامیداشته می شود و همچنین برای این روز گردهمایی ها و جشن هایی برگزار می شود.شما نیز می توانید با ارسال پیام هایی برای آزادسازی خرمشهر این روز را با شکوه تر گرامی بدارید.

خـرم آن شهر که در کشور دل جا دارد،
،کوچه ای پر زگل لاله حمرا دارد…
سالروز فتح خرَمشَهر مبارک باد

**

ای شهر خرَمشَهر ای خاک گهر خیز
ای سیـنه پرآذرت از غصه لبریز
خاکت ببوسم خاک تو بوسیدنی شد…
گـلهای خرَمشَهر مـن بوییدنی شد
سالروز فتح خرَمشَهر تبریک عرض میکنم

**

بر عشق، دوام می دهد خون شهید
از فَـتح پیام می دهد خون شهید
بَرخیز که با زبان گویای سکوت
پیغام قیام می دهد خون شهید
فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثـار و پیروزی مبارک باد

**

الا شهرخرم ،الا “شَهر” خون
که شد از ستـم خـاک تو لاله گون
فتح خرَمشَهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی تبریک

**

باز خونین شهر ما خـرم شود
باز هر گلدسته ای پَرچم شود
فتح خرَمشَهر را تبریک میگوییم

**

شهری که می گویند شهر خورشید باشد همین جاست
شهری که یوسف در آن جا ترس از برادر ندارد
فتح خرَمشَهر برشما مبارک باد…

**

با این که هزار بار ویران شده ای
در خاطر ما هنوز خرَمشَهری
فتح خرَمشَهر مبارک

**

ای چشمهایت تا ابد بیدار ،خرَمشَهر
وی کوه عزمت همچنان ستوار ،خرَمشَهر
سالروز فتح خرَمشَهر بر شما مبارک باد

**

بلند آستان “شَهر” خونین ما
زِ تو خرم آیین ما ،دیـن ما
بـزرگداشتن ،فتح خرَمشَهر مبارک

**

آه خونیـن شهر من ای “شهر” من
دشمنت، کـی می رهد از “قهر” من
فتح خرَمشَهر خونین شهر مبارک باد

**

گر چه کـارون باشَد از ما تشنه تر بر آب عشق
همچو خرَمشَهر جـاری آب دارد ،تـاب عِشق؟
فتح خرَمشَهر تبریک عرض می نماییم…دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید