دسته بندی : مطالب سایت
نوشته شده در : ۲۰ مهر ۱۴۰۰

 سکینه (ع) دخسُکَینه دختر امام حسین(ع) و رباب بنت امرؤ القیس از حاضران در واقعه کربلا و اسیران کربلا بود که پس از شهادت پدرش با کاروان اسیران به کوفه و شام برده شددیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید