دسته بندی : اخبار برنامه ها
نوشته شده در : ۹ آذر ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه مقاومت بسیج عمار یاسر(نمونه کشوری)در نظر دارد در تاریخ جمعه ۹۲/۱۰/۶ آزمون احکام تمام حلقه های صالحین را برگزار نماید.منبع این آزمون کتاب احکام بلوغ نوشته ی سید مجتبی حسینی می باشد.برای تهیه ی این کتاب به معاونت آموزش پایگاه مراجعه نمائید.شرکت در این آزمون برای تمام اعضای حلقه های صالحین ضروری است و نتیجه ی این آزمون در پرونده فرد درج خواهد شد.به نفرات برتر این آزمون به ترتیب زیر جوایزی اهداء خواهد شد.

هدیه نفر اول ۵۰۰۰۰تومان

هدیه نفر دوم۳۰۰۰۰تومان

هدیه نفر سوم۲۰۰۰۰توماندیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید